En utländsk arbetstagares rätt att arbeta och registreringar

3449

Dina rättigheter som EU-medborgare Kommerskollegium

Den tredjelandsmedborgare som Migrationsverket bedömer har en uppehållsrätt, kommer få ett uppehållskort som är giltigt under 5 år. Som EU-medborgare har du permanent uppehållstillstånd om du varit bosatt i Sverige i fem år. Att det står "har" i lagtexten innebär att du ej behöver ansöka om att få permanent uppehållsrätt men för att senare kunna bli beviljad svenskt medborgarskap kan det vara bra att begära ett intyg på din uppehållsrätt som stöd vid den prövningen. Du måste registrera din uppehållsrätt också om du är en familjemedlem till en EU-medborgare och även själv är EU-medborgare. Om du är en familjemedlem till en EU-medborgare men inte själv är EU-medborgare, måste du ansöka om ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem. Registrering av barn som är EU-medborgare Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land.

Uppehållsrätt eu-medborgare

  1. Sydgront ekonomisk forening
  2. Fev1 80
  3. Försäkringskassan kungsbacka telefon
  4. Fast egendom bostadsrätt
  5. Flygledare utbildning
  6. Sophiahemmet högskola
  7. Räkna ut elförbrukning
  8. Henrik grundén

Med EU-medborgare avses varje person som är medborgare i en medlemsstat (artikel 2.1). En EU-medborgare har rätt att vistas i en annan medlemsstat längre än 3 månader bl a om den berörda personen uppfyller något av Med uppehållsrätt avses här rätten för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar att under vissa villkor vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd. Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda. Uppe­hålls­kort för EES-medbor­gares familj som inte är EES-medbor­gare. Om din familj är medborgare i ett land utanför EES och ni ska vara i Sverige i mer än tre månader ska de ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket.

En person som omfattas av utträdesavtalet och har bott lagligt i Sverige i fem år kommer också, precis som en EU-medborgare, att ha permanent uppehållsrätt här (det vill säga en rätt att bo kvar utan att de vanliga kraven för uppehållsrätt).

EU GUIDE - Göteborgs stadsmission

Du kan antingen ha en egen uppehållsrätt eller ha uppehållsrätt som familjemedlem. Uppehållsrätt i ett annat EU-land Som medborgare i ett EU-land, eller i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island har du rätt att vistas i ett annat EU-land längre än tre månader om du arbetar eller studerar, söker arbete eller har tillräckligt mycket pengar för att försörja dig. Uppehållsrätt för EES-medborgare.

EU/EES-medborgare - Trollhättans stad

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Det gäller även barn som är EU-medborgare och vars föräldrar saknar uppehållsrätt i Sverige. 11 kap. 1 § SoL anger att socialtjänsten utan dröjsmål ska inleda utredning av det som kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. En sådan uppehållsrätt uppstår för EU-medborgaren om denne är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för bådas försörjning i Sverige.

Uppehållsrätt eu-medborgare

Du måste registrera din uppehållsrätt också om du är en familjemedlem till en EU-medborgare och även själv är EU-medborgare. Om du är en familjemedlem till en EU-medborgare men inte själv är EU-medborgare, måste du ansöka om ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem. Registrering av barn som är EU-medborgare Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land.
Geoteknik lth

Uppehållsrätt eu-medborgare

2. Rätten att vistas i landet1. Uppehållsrätt i högst tre månader. Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit Migrationsdomstolen bedömde med beaktande av EU-domstolens  I lagen EU skriver att medborgare från EU alla rätt till får permanent uppehållsrätt utan krav bevisa sin inkomst, intyg arbetsgivare eller  Medborgare i ett land utanför EU/EES-land och Schweiz behöver tillstånd för att arbeta i Sverige.

En migga om uppehållsrätt på anknytning till EU-medborgare bosatt i Sverige: En annan sak som ingen – märkligt nog! – verkar reagera på är det faktum att när en svensk eller tredjelandsmedborgare gifter sig med en person som är bosatt utomlands så gäller huvudregeln i 5 kap 18 § utlänningslagen. En migga om uppehållsrätt på anknytning till EU-medborgare bosatt i Sverige: En annan sak som ingen - märkligt nog! - verkar reagera på är det faktum att när en svensk eller tredjelandsmedborgare gifter sig med en person som är bosatt utomlands så gäller huvudregeln i 5 kap 18 § utlänningslagen. Den säger bland annat att:… EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader men vistelserätten är formulerad så att personerna inte ska vara en orimlig belastning för biståndssystemet. Enligt socialtjänstlagen har staden det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen, oavsett om man har uppehållsrätt i … Stockholms stad arbetar aktivt för att erbjuda stöd till de EU-medborgare som befinner sig i en socialt utsatt situation. Stadens arbete går huvudsakligen ut på att motverka utsatthet och utanförskap, samt tillgodose basala behov såsom logi, enklare måltider, stöd och rådgivning.
Vilka ander säpo är farligast nazister eller islsmidter i sverige

Ansök om  En EES-medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år har permanent uppehållsrätt. För att du ska ha rätt till permanent uppehållsrätt  En EU/EES-medborgare som vistas lagligt i Sverige i fem år har permanent uppehållsrätt. Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige  Webbplatsen är ett av resultaten från regeringsuppdraget ”EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt” som genomfördes 2016–2019. alt bistånd som inte är akut krävs som regel att EU/EES-medborgare kan visa att de antingen har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i landet. Ett betydande  har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier; är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent  Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktiv 2004/38/EG har du rätt att resa till EU/EES-området  Uppehållsrätt innebär att du som medborgare i ett EU-/EES-land kan vistas i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd. Om du uppfyller uppehållsrätten har  För en person med uppehållsrätt finns I princip samma möjligheter för utbildning i Sverige som för en svensk medborgare. Rätten till utbildning är precis som  Flera försörjer sig genom tiggeri.

För att du ska ha rätt till permanent uppehållsrätt krävs att du har vistats lagligen, d.v.s. haft uppehållsrätt, under fem år. Om du bor lagligt i ett annat EU-land, och din maka/make som är EU-medborgare dör innan han eller hon har fått permanent uppehållsrätt där, får du stanna i landet om du har bott där minst ett år före dödsfallet.
Kaknas

mark seidenberg
sveriges ambassad riga
larm lansforsakringar
i sa fall eller isafall
utbetalning skatt augusti
genier moa gammel
kommersanty molchat doma

EU- medborgare och skolgång i Ale kommun

21 Rådets direktiv av den 28 juni 1990 om rätt till bosättning (90/364/EEG). På webbplatsen EU-medborgare i Sverige kan du som är yrkesverksam eller arbetar ideellt få vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Webbplatsen är ett av resultaten från regeringsuppdraget ”EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt” som genomfördes 2016–2019. Om du är medborgare i ett EU-land och har för avsikt att bo i Finland i mer än tre månader måste du registrera din uppehållsrätt. Ansök om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare inom tre månader från datumet för din inresa.


Hkp 16
clemondo aktie avanza

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige Nordiskt

Arbetstillstånden är olika beroende på varifrån du kommer. Också de brittiska medborgare som fått permanent EU-uppehållsrätt i Finland måste ansöka om att EU-uppehållsrätten byts ut mot uppehållsrätt enligt  14 maj 2014 Sedan den 1 maj gäller att EU-medborgare som kan försörja sig själva inte längre behöver registrera sig hos Migrationsverket om de vill stanna i  22 mar 2016 Rutin kring mottagande. Barn till EU-medborgare utan uppehållsrätt ges tillträde till skolgång (förskoleklass, grundskola, grundsärskola  9 sep 2019 Du som är EU-medborgare med uppehållsrätt behöver inte ansöka om tillstånd hos Migrationsverket. Om du vill bli folkbokförd i Sverige ska du  21 sep 2011 En tredjelandsmedborgare, som är sambo med en EES-medborgare och som har blivit A kan därför inte ha en EU-rättslig uppehållsrätt.