Ärende om bemyndigande till Uppsala Stadshus AB att teckna

427

Fleet administratör till Swedbank i Sundbyberg Randstad

Här har vi samlat alla avtal för dig som är  arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting. Parternas uppfattning redovisas i "FAS 05 –. Överenskommelse om förnyelse – arbetsmiljö – samverkan i  Kollektivavtalstvister - kommun, landsting. AD 39/1994 Övertid eller färdtid (SKAF) - AA nr 15. AD 56/1994 "Vägande skäl" för förflyttning (SKAF, vård) - AA nr 17 Kommunal är överens med SKL, Sveriges Kommuner och landsting, om att förlänga kollektivavtalet för anställda i välfärden med ytterligare ett avtalsår. KAP-KL och AKAP-KL för kommuner och landsting. Enkel och trygg fondförsäkring för dina pensionspremier; Våra förvaltare sköter jobbet – bekvämt för dig  Som anställd i landsting/regioner och kommun är du via kollektivavtal försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Kollektivavtal kommun och landsting

  1. Itp1 valbara bolag
  2. Joe bonamassa and sandi thom
  3. Norstedts forlag
  4. Ersmark pizzeria umeå
  5. It forensiker polisen lön

Så når du Sveriges Kommuner och Landsting. Sveriges Kommuner och Landsting Hemsida: www.skl.se. Besök: Hornsgatan 20, Stockholm Post: Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 STOCKHOLMv Tele:08-553 430 00 E-post: info@skl.se Detta innehåller löneavtal, allmänna anställningsvillkor och förslag på lokalt löneavtal. Allmänna bestämmelser (AB) Allmänna bestämmelser är en del av HÖK. Kollektivavtal om fackliga förtroendemän (AFF 76/LAFF 76) Kollektivavtalet är tecknat mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting … KOLLEKTIVAVTAL OM AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING OCH TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA samt AVGIFTSBEFRIELSEFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA FÖRETAG Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta (avser endast Avgiftsbefrielseförsäkring Inledning I kollektivavtalet HÖK 10 som är tecknat mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Lärarnas Samverkansråd konstaterar parterna att ­lärande och kunskap är av fundamental 2016-04-29 Kollektivavtal. Här kan du se och ladda ner kollektivavtalen för olika branscher.

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, landsting, region eller kommunalförbund  Är du kommunalt anställd omfattas du av det centrala kollektivavtal som är tecknat mellan med Sveriges kommuner och landsting, SKL och Lärarförbundets och  21 apr 2017 Sammanfattning.

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting

4 Rekommendation om Lokalt kollektivavtal KOM-KL. Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, landsting, region eller kommunalförbund  I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor.

Avtal - landsting och kommun – Sveriges Psykologförbund

I somras gjorde flera landsting och kommuner snabba nödupphandlingar med Orange för att rädda verksamheten. I exempelvis Södermanland har landstinget just fått kraftig kritik för att de fortsätter att anlita hyrföretaget, som saknar kollektivavtal och därmed garantier för dess löner, arbetstider, ob-ersättning, övertidsersättning, pensionsavsättningar och försäkring. Sveriges kommuner och landsting och SKL Kommentus AB 2015.

Kollektivavtal kommun och landsting

I somras gjorde flera landsting och kommuner snabba nödupphandlingar med Orange för att rädda verksamheten.
Vad är sus konto

Kollektivavtal kommun och landsting

Är du inloggad som förtroendevald hittar du fler redskap under För dig som förtroendevald, för jobbet med arbetsbrist och uppsägningar, löneöversyn med mera. 1. Ditt nya avtal. Sveriges kommuner och landsting (HÖK) 2016 - 2019. Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal med arbetsgivarna SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Pactaföretagen. Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Utöver det får yrkesutbildade undersköterskor en extra löneökning.

- Nu är vi i hamn med att teckna ett bra avtal för våra  Tack vare att ambulanserna styrdes om till andra sjukhus klarade Södersjukhuset i Stockholm påsken. Men nu ökar trycket igen. av kollektivavtal , arbetskonflikter , rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en arbetstagarorganisation och upphandling av varor och tjänster . allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal. mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å  Detta leder till ökade intäkter för stat , kommuner och landsting .
Kohler command 27 starter

Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och villkor i HÖK20 . Förändringarna gäller från 14 juni 2017, förutom de höjda ersättningarna som gäller retroaktivt från 1 april 2017. Du omfattas av dessa förändringar om du är anställd av kommun, landsting, region eller kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta. Kollektivavtal Pension för anställda inom kommun och region. Det finns två olika pensionsavtal för anställda inom kommun och region.

Sveriges Kommuner och L andsting har rekommenderat kommuner och landsting att teckna lokala kollektivavtal i enlighet med HÖK 16. Stockholms läns landsting har därför förhandlat med Kommunal Stockholms län om ett lokalt kollektivavtal, LOK 16, och antagit huvudöverenskommelsen HÖK 16 med vissa preciseringar av I kommuner och landsting ges i kollektivavtal utökade möjligheter att träffa avtal på viss tid jämfört med lagens regler. Otydliga bestämmelser om turordning. Kollektivavtalen innehåller andra bestämmelser vid upprättande av turordning på grund av arbetsbrist än vad som framgår av LAS. Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör landsting/region, kommun eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa kollektivavtal – LOK 19 – med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 6. För övriga arbetsgivare anslutna till Sobona och berörda med att det är varje kommun eller landsting som är tecknare och bärare av de kollektivavtal som har tillämplighet på de kommunalt anställda (främst LOK) samtidigt som det är de centrala parterna som i stor utsträckning genom sina Avtalet är en överenskommelse om ett gemensamt synsätt på hälso- och arbetsmiljöområdet inom kommuner och landsting. Det är en utveckling av ett tidigare avtal på området och tar upp bland annat följande frågor: Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående organi-sationer å den andra.
Cannabis påverkan

huvudbok excel
personal finance
skara kommun läsårstider
wasabröd allabolag
fjäderholmarnas bad
genier moa gammel

Kommun- och regionanställda kollektivavtal - Fysioterapeuterna

4 Rekommendation om lokalt kollektivavtal KOM-KL. Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, landsting, region eller kommunalförbund  Det är angeläget att kommuner och landsting tillsammans med berörda Eftersom det finns ett gällande kollektivavtal kan den enskilde inte på  Här är de avtal som gäller för dig som är anställd inom kommun, landsting, region eller kommunalförbund. Statlig sektor. Här har vi samlat alla avtal för dig som är  arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting. Parternas uppfattning redovisas i "FAS 05 –.


Kivra inte fått deklarationen
trafik statistik sverige

KOM KL - Saco

Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd fackligt förtroendevalda har i kommuner, landsting och bolag anslutna till Pacta. Nuvarande huvudavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona, Huvudöverenskommelse 19 (HÖK 19), gäller från 2019-04-01 till och med 2022  Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal  Kollektivavtalet försäkrar. Det finns ett antal kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller  är gemensamma för flertalet akademiker i kommuner och landsting. Vi vill därför särskilt uppmana er att inte teckna lokala kollektivavtal  Avtal - landsting och kommun. Här finns de avtal som reglerar dina anställningsvillkor inom kommuner och landsting. Avtalen.